onderwijsrecht

In artikel 14 van het Europees Handvest voor de Rechten van de Mens staat, dat iedereen recht heeft op passend onderwijs. Niemand hoeft ervan overtuigd te worden, dat goed onderwijs een van de belangrijkste zaken is in de ontwikkeling van een individu. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ook in het recht hier bijzondere aandacht voor bestaat.

Onderwijs geven en onderwijs genieten zijn twee kanten van één geheel. De telkens veranderende regelgeving, alsmede de ontwikkelingen op maatschappelijk gebied spelen daarbij een belangrijke rol. Het gaat daarbij niet alleen om de (rechts)positie van leerkrachten, maar ook van leerlingen en hun ouders.

Hengeveld Advocaten legt zich in toenemende mate toe op dit belangrijke rechtsgebied.

advocaat: Diana Simons