Robert-jan Baarspul

(advocaat sinds 1995)

Na korte tijd te hebben gewerkt bij een projectontwikkelaar is Robert-jan Baarspul in 1995 begonnen als advocaat. Nadat hij vanaf 1998 als partner verbonden was aan een ander advocatenkantoor, is hij in 2004 toegetreden tot de maatschap van Hengeveld Advocaten.

Robert-jan heeft een uitstekende kennis van en inzicht in het bedrijfsleven. Het grootste gedeelte van zijn werk is dan ook gericht op het adviseren van bedrijven op allerlei terrein en het fungeren als juridisch sparring partner. Niet alleen voor kwesties van verbintenisrechtelijke en arbeidsrechtelijke aard maar ook op het gebied van contracten en algemene voorwaarden, vennootschapsrecht en bouwrecht.

Daarnaast staat Robert-jan beroepsbeoefenaren bij (zoals advocaten en notarissen) die in aanraking komen met het op hun beroepsuitoefening toepasselijke tuchtrecht.

Robert-jan heeft door de jaren heen een stevige ervaring opgedaan met procederen en niet zelden wordt hij, ook door beroepsgenoten, gevraagd om een second opinion. Complexe, veelomvattende procedures zijn bij hem dan ook in goede handen, ook door zijn passie en winnaarsmentaliteit waar hij zich een echte terriƫr toont als de desbetreffende kwestie dat eist.

Talen: Nederlands, Engels

Rechtsgebieden: arbeidsrecht, algemene voorwaarden en contracten, bouwrecht, ondernemingsrecht, tuchtrecht en verbintenissenrecht.

Rechtsgebieden Nederlandse Orde van Advocaten

Robert-jan heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten voor de volgende rechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk

Op grond van deze registratie is Robert-jan verplicht elk kalenderjaar opleidingspunten te behalen op het geregistreerde rechtsgebied.

baarspul@hengeveldadvocaten.nl

T: +31 6 53 97 88 14