intellectuele eigendom

Het intellectuele eigendomsrecht omvat alle rechten die ontstaan bij “voortbrengselen van de geest”, zoals auteursrechten, merkrechten, octrooien, modelrechten databankrechten en zogenaamde “naburige rechten”, dat wil zeggen de rechten van uitvoerende kunstenaars zoals acteurs en musici.

Het intellectuele eigendomsrecht is een lappendeken met een sterk internationaal georiënteerd karakter. Bedrijven, maar ook particulieren, hebben sneller met intellectuele eigendomsrecht te maken dan zij denken. Hetzij omdat zij zelf een prestatie verrichten die door het intellectuele eigendomsrecht beschermd wordt, hetzij omdat zij juist van de prestatie van een ander gebruik willen maken.

Vanwege de toenemende digitalisering van de maatschappij zijn intellectueelrechtelijke vraagstukken ook niet zelden verweven met ict-recht. De snelle opkomst van kunstmatige intelligentie (AI) maakt dit alleen maar duidelijker.

advocaat: Job Hengeveld