tuchtrecht

Voor sommige beroepsbeoefenaren met een bijzondere verantwoordelijkheid – zoals accountants, advocaten en notarissen – geldt dat zij niet alleen gebonden zijn aan de wettelijke regels die voor iedereen gelden, maar daarnaast aan bijzondere regels over de wijze waarop zij hun beroep moeten uitoefenen. Dit is het tuchtrecht.

Het tuchtrecht is een specialisme binnen gespecialiseerde beroepen. De beroepsbeoefenaar die met het tuchtrecht te maken krijgt, heeft er daarom alle belang bij om dan ook te worden bijgestaan door een deskundige op dat terrein. Iemand die niet alleen kennis van zaken heeft over het tuchtrecht zelf, maar ook kan meedenken en het tuchtrechtelijke proces van meet af aan kan begeleiden.

advocaat: Robert-jan Baarspul