Digital Services Act: EU regelgeving van start 01-09-2023

Donna Bakker

Op 25 augustus 2023 zijn de strengste regels van de Digital Services Act in werking getreden. De negentien grootste online platforms en zoekmachines moeten nu aan een groot aantal regels voldoen.

Lees verder >>


Contractenrecht: Ontbinding, tenzij.... 26-09-2023

Robert-Jan Baarspul

 

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nader verduidelijkt onder welke omstandigheden je een overeenkomst wel kunt ontbinden en wanneer niet. Oftwel: de "tenzij-bepaling" nader uitgelegd.

Lees verder >>


Arbeidsrecht: uitbreiding informatieplicht werkgever 12-07-2023

Diana Simons

Je hebt als werkgever de plicht om informatie te verstrekken aan de werknemer over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht is per 1 augustus 2022 uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden.

Lees verder >>


Arbeidsrecht: opleidingskosten 12-07-2023

Diana Simons

De kosten voor verplichte scholing van een werknemer komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan deze kosten niet meer verhalen op de werknemer.

Lees verder >>


Arbeidsrecht: boetebeding in arbeidsovereenkomst 11-07-2023

Diana Simons

Mag jouw baas boetes opleggen?

Lees verder >>


Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen? 12-07-2023

Diana Simons

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Lees verder >>


Arbeidsrecht: Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten? 12-07-2023

Diana Simons

Als je van baan wilt wisselen kun je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees verder >>


ICT Recht: gaat ChatGPT de advocaat vervangen? 25-06-2023

Job Hengeveld

Voorlopig lijkt het er niet op.

Lees verder >>


Rechtspraak: Gek van Software! 23-06-2023

Job Hengeveld

Het is bij ICT-contracten dikwijls een onderwerp van discussie: is er bij softwareontwikkeling nu sprake van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Lees verder >>


VSO bij einde dienstverband 15-06-2023

Diana Simons

De invoering van de wet WAB heeft ertoe geleid dat oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod voor vaste arbeidsomvang moeten krijgen. Dat dit niet altijd gebeurt blijkt uit de volgende uitspraak waarin werknemer een kort geding aanspant om achterstallig loon te vorderen.

Lees verder >>


Vernieuwing octrooisysteem 3-6-2023

Job Hengeveld

Nederland heeft zich te allen tijde actief ingezet voor de herziening van het Europees octrooisysteem. Dit is per 1 juni 2023 dan ook daadwerkelijk gerealiseerd en is het Europees octrooisysteem vernieuwd.

Lees verder >>


Verwarring handelsnamen na 9 jaar? 24-04-2023

Job Hengeveld

Bedrijven die een rechtszaak starten vanwege een – naar eigen zeggen - inbreuk op de handelsnaam hebben we wel eerder gezien, maar dat er wordt geprocedeerd na ruim 8 jaar komt niet vaak voor. Het bewijzen dat er juist nu sprake is van verwarringsgevaar, blijkt dan ook lastig.

Lees verder >>


Nieuw: Wet goed verhuurderschap 28-06-2023

Robert-Jan Baarspul

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Wat betekent dit voor verhuurders?

Lees verder >>