ICT Recht: gaat ChatGPT de advocaat vervangen?

door Job Hengeveld

25-06-2023

Ook binnen de rechtspraktijk is er natuurlijk volop discussie over de vraag of kunstmatige intelligente binnenkort het advocatenwerk zal vervangen. Stel je eens voor: je kunt je eigen zaak voorbereiden met chatbots als ChatGPT, die je zonder hoge rekeningen en binnen een mum van tijd vertellen hoe je er juridisch voor staat.

De verleiding is groot, niet alleen voor rechtzoekenden maar ook voor advocaten, zo blijkt uit een recente zaak voor de New Yorkse federale rechtbank. Een advocaat had, zo bleek, zijn verweer in een zaak tegen een luchtvaartmaatschappij laten opstellen door ChatGPT. Een ronkend betoog met verwijzing naar eerdere jurisprudentie in zaken….die zich echter nooit daadwerkelijk hadden voorgedaan. De advocaat was zich er niet van bewust dat ChatGPT niet alleen werkelijke jurisprudentie en literatuur kon aanhalen, maar ook in staat is zelf zaken en uitspraken te creëren door te “hallucineren”. Een onderscheid tussen werkelijk bestaande zaken en zaken die de chatbot zelf had “verzonnen”, werd daardoor in het antwoord van ChatGPT op de vraag van de advocaat echter niet gemaakt. “Ik hoop dat het helpt!”, had de chatbot er nog vrolijk aan toegevoegd.

De advocaat werd op het matje geroepen door de rechter in New York en beleefde een paar benauwde uren. De rechter ging er eens goed voor zitten en heeft de advocaat in mis te verstane bewoordingen te kennen gegeven dat de handelwijze van de advocaat de reputatie van juristen schaadt en dat op deze wijze goede rechtshulp aan rechtzoekenden wordt ontzegd. Kunstmatige intelligentie kan een goede toevoeging zijn ter ondersteuning van advocatenwerk, aldus de rechter, maar advocaten dienen de betrouwbaarheid van de verkregen output altijd nog te verifiëren.

De advocaat kwam weg met een boete van vijfduizend dollar en instant wereldroem.  

https://www.nytimes.com/2023/06/08/nyregion/lawyer-chatgpt-sanctions.html

Andere artikelen uit deze categorie:

Digital Services Act: EU regelgeving van start

door Donna Bakker

01-09-2023

Op 25 augustus 2023 zijn de strengste regels van de Digital Services Act in werking getreden. De negentien grootste online platforms en zoekmachines moeten nu aan een groot aantal regels voldoen.

Lees verder >>

Contractenrecht: Ontbinding, tenzij....

door Robert-Jan Baarspul

26-09-2023

 

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nader verduidelijkt onder welke omstandigheden je een overeenkomst wel kunt ontbinden en wanneer niet. Oftwel: de "tenzij-bepaling" nader uitgelegd.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: uitbreiding informatieplicht werkgever

door Diana Simons

12-07-2023

Je hebt als werkgever de plicht om informatie te verstrekken aan de werknemer over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht is per 1 augustus 2022 uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: opleidingskosten

door Diana Simons

12-07-2023

De kosten voor verplichte scholing van een werknemer komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan deze kosten niet meer verhalen op de werknemer.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: boetebeding in arbeidsovereenkomst

door Diana Simons

11-07-2023

Mag jouw baas boetes opleggen?

Lees verder >>

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je van baan wilt wisselen kun je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees verder >>

Rechtspraak: Gek van Software!

door Job Hengeveld

23-06-2023

Het is bij ICT-contracten dikwijls een onderwerp van discussie: is er bij softwareontwikkeling nu sprake van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Lees verder >>

VSO bij einde dienstverband

door Diana Simons

15-06-2023

De invoering van de wet WAB heeft ertoe geleid dat oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod voor vaste arbeidsomvang moeten krijgen. Dat dit niet altijd gebeurt blijkt uit de volgende uitspraak waarin werknemer een kort geding aanspant om achterstallig loon te vorderen.

Lees verder >>

Vernieuwing octrooisysteem

door Job Hengeveld

3-6-2023

Nederland heeft zich te allen tijde actief ingezet voor de herziening van het Europees octrooisysteem. Dit is per 1 juni 2023 dan ook daadwerkelijk gerealiseerd en is het Europees octrooisysteem vernieuwd.

Lees verder >>

Verwarring handelsnamen na 9 jaar?

door Job Hengeveld

24-04-2023

Bedrijven die een rechtszaak starten vanwege een – naar eigen zeggen - inbreuk op de handelsnaam hebben we wel eerder gezien, maar dat er wordt geprocedeerd na ruim 8 jaar komt niet vaak voor. Het bewijzen dat er juist nu sprake is van verwarringsgevaar, blijkt dan ook lastig.

Lees verder >>

Nieuw: Wet goed verhuurderschap

door Robert-Jan Baarspul

28-06-2023

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Wat betekent dit voor verhuurders?

Lees verder >>