Verwarring handelsnamen na 9 jaar?

door Job Hengeveld

24-04-2023

Begin 2021 vorderde Victoria Taxi dat Taxi Alkmaar Victoria, tevens ook bekend als Taxi Victoria, haar handelsnaam moet wijzigen. Taxi Victoria zou sinds december 2020 ook vervoer naar Schiphol aanbieden, waardoor er verwarring bij de klanten is ontstaan. Zo werd Victoria Taxi sinds maart 2021 meermaals door klanten gebeld die door Taxi Victoria vervoerd wilden worden.

Taxi Victoria voert aan dat zij altijd al vervoer naar Schiphol heeft aangeboden en dat Victoria Taxi moet staken met het gebruik van de handelsnaam ‘Victoria Taxi Tour Travel’. Zij heeft de onderneming namelijk in 2010 uitgeschreven uit het handelsregister en daarmee haar rechten op de handelsnaam prijsgegeven.

De rechter richtte zich ex. artikel 5 van de Handelsnaamwet, op basis van de activiteiten en de plaats waar de werkzaamheden worden verricht, op de vraag of de ondernemingen zodanig vergelijkbaar zijn. Victoria Taxi heeft haar activiteiten in het handelsregister omschreven als een taxibedrijf dat naast personenvervoer ook, onder andere, excursies inclusief vervoer organiseert. Taxi Victoria daarentegen houdt zich alleen bezig met het vervoer per taxi. Los van de afwijkende werkzaamheden is er ook een afstand van 20 kilometer tussen de twee bedrijven. Dit is normaliter geen grote afstand, maar aangezien het om taxibedrijven gaat is het volgens de rechter aannemelijk dat de klant zich tot het meest dichtstbijzijnde bedrijf zal richten.

Bij de beoordeling van de vraag of verwarringsgevaar te duchten is, stelde de rechter het volgende. Doordat de eiser na ruim 8 jaar de zaak aanhangig maakt, draagt hij een grotere bewijslast. Voor een normaal oplettende klant zal er niet snel verwarring ontstaan als deze beide bedrijfsnamen achter of onder elkaar ziet. Bij een zoekopdracht op het internet zal het publiek waarschijnlijk oplettend zijn en nauwkeurig kijken naar de verschillen tussen de resultaten. Bovendien lijken de websites of beeldmerken van beide bedrijven niet op elkaar. De rechter is dan ook van mening dat er geen sprake is van verwarringsgevaar.

Rechtbank Noord-Holland, ECLI:NL:RBNHO:2021:7408

 

Andere artikelen uit deze categorie:

Digital Services Act: EU regelgeving van start

door Donna Bakker

01-09-2023

Op 25 augustus 2023 zijn de strengste regels van de Digital Services Act in werking getreden. De negentien grootste online platforms en zoekmachines moeten nu aan een groot aantal regels voldoen.

Lees verder >>

Contractenrecht: Ontbinding, tenzij....

door Robert-Jan Baarspul

26-09-2023

 

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nader verduidelijkt onder welke omstandigheden je een overeenkomst wel kunt ontbinden en wanneer niet. Oftwel: de "tenzij-bepaling" nader uitgelegd.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: uitbreiding informatieplicht werkgever

door Diana Simons

12-07-2023

Je hebt als werkgever de plicht om informatie te verstrekken aan de werknemer over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht is per 1 augustus 2022 uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: opleidingskosten

door Diana Simons

12-07-2023

De kosten voor verplichte scholing van een werknemer komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan deze kosten niet meer verhalen op de werknemer.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: boetebeding in arbeidsovereenkomst

door Diana Simons

11-07-2023

Mag jouw baas boetes opleggen?

Lees verder >>

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je van baan wilt wisselen kun je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees verder >>

ICT Recht: gaat ChatGPT de advocaat vervangen?

door Job Hengeveld

25-06-2023

Voorlopig lijkt het er niet op.

Lees verder >>

Rechtspraak: Gek van Software!

door Job Hengeveld

23-06-2023

Het is bij ICT-contracten dikwijls een onderwerp van discussie: is er bij softwareontwikkeling nu sprake van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Lees verder >>

VSO bij einde dienstverband

door Diana Simons

15-06-2023

De invoering van de wet WAB heeft ertoe geleid dat oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod voor vaste arbeidsomvang moeten krijgen. Dat dit niet altijd gebeurt blijkt uit de volgende uitspraak waarin werknemer een kort geding aanspant om achterstallig loon te vorderen.

Lees verder >>

Vernieuwing octrooisysteem

door Job Hengeveld

3-6-2023

Nederland heeft zich te allen tijde actief ingezet voor de herziening van het Europees octrooisysteem. Dit is per 1 juni 2023 dan ook daadwerkelijk gerealiseerd en is het Europees octrooisysteem vernieuwd.

Lees verder >>

Nieuw: Wet goed verhuurderschap

door Robert-Jan Baarspul

28-06-2023

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Wat betekent dit voor verhuurders?

Lees verder >>