Vernieuwing octrooisysteem

door Job Hengeveld

3-6-2023

Op 27 februari 2023 heeft de Minister van Economische zaken en Klimaat (EZK) de Tweede Kamer hierover geïnformeerd. De octrooibescherming wordt met de komst van het unitair octrooi en de oprichting van het Unified Patent Court (UPC) efficiënter, eenvoudiger en goedkoper.

Octrooi

Een octrooi ofwel patent is een exclusief eigendomsrecht van een rechts- of natuurlijke persoon om anderen - de concurrentie -, gedurende een periode,  te verbieden de uitvinding commercieel toe te passen. Hierdoor kan onder andere worden voorkomen dat uw uitvinding wordt nagemaakt.

Europees octrooi en unitair octrooi

Vóór 1 juni had u alleen de mogelijkheid om een Europees octrooi aan te vragen. Zo kon u de octrooi die is verleend alleen laten registreren in de EU-landen waar u een octrooi wilde hebben. Met een unitair octrooi wordt u de mogelijkheid geboden om met één aanvraag het eigendomsrecht op uw innovatie te beschermen in 17 aaneengesloten lidstaten van de Europese Unie.

De huidige minister Adriaansens (van EZK) heeft het volgende naar de Tweede Kamer geschreven: “Dit vermindert de administratieve lasten voor het bedrijfsleven en maakt het eenvoudiger voor ondernemers – van internationaal opererende bedrijven tot innovatieve mkb’ers en start- ups – om octrooien aan te vragen en te beheren.” Het nadeel is echter dat niet alle landen de overeenkomst hebben ondertekend, zoals Polen, Spanje en Kroatië.  De octrooihouders in deze landen hebben geen keuzemogelijkheid en voor hen geldt alleen het huidige Europese octrooi.  Een verschil tussen deze twee zit hem ook in de kosten.

Nieuwe octrooirechtbank

Er wordt een nieuwe octrooirechtbank opgericht, genaamd Unified Patent Court (UPC). Nederland neemt deel aan het UPC en hiervan komt in Den Haag een lokale divisie in The Hague Hearing Centre. Zo’n octrooirechtbank in Nederland, waar zowel in het Nederlands als Engels gecommuniceerd kan worden,  zal het voor MKB en start ups eenvoudiger maken om een rechtszaak aan te spannen over Europese octrooien. Het UPC zal uiteindelijk beslissen of er sprake is van inbreuk of nietigheid.

Andere artikelen uit deze categorie:

Digital Services Act: EU regelgeving van start

door Donna Bakker

01-09-2023

Op 25 augustus 2023 zijn de strengste regels van de Digital Services Act in werking getreden. De negentien grootste online platforms en zoekmachines moeten nu aan een groot aantal regels voldoen.

Lees verder >>

Contractenrecht: Ontbinding, tenzij....

door Robert-Jan Baarspul

26-09-2023

 

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nader verduidelijkt onder welke omstandigheden je een overeenkomst wel kunt ontbinden en wanneer niet. Oftwel: de "tenzij-bepaling" nader uitgelegd.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: uitbreiding informatieplicht werkgever

door Diana Simons

12-07-2023

Je hebt als werkgever de plicht om informatie te verstrekken aan de werknemer over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht is per 1 augustus 2022 uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: opleidingskosten

door Diana Simons

12-07-2023

De kosten voor verplichte scholing van een werknemer komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan deze kosten niet meer verhalen op de werknemer.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: boetebeding in arbeidsovereenkomst

door Diana Simons

11-07-2023

Mag jouw baas boetes opleggen?

Lees verder >>

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je van baan wilt wisselen kun je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees verder >>

ICT Recht: gaat ChatGPT de advocaat vervangen?

door Job Hengeveld

25-06-2023

Voorlopig lijkt het er niet op.

Lees verder >>

Rechtspraak: Gek van Software!

door Job Hengeveld

23-06-2023

Het is bij ICT-contracten dikwijls een onderwerp van discussie: is er bij softwareontwikkeling nu sprake van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Lees verder >>

VSO bij einde dienstverband

door Diana Simons

15-06-2023

De invoering van de wet WAB heeft ertoe geleid dat oproepkrachten na twaalf maanden een aanbod voor vaste arbeidsomvang moeten krijgen. Dat dit niet altijd gebeurt blijkt uit de volgende uitspraak waarin werknemer een kort geding aanspant om achterstallig loon te vorderen.

Lees verder >>

Verwarring handelsnamen na 9 jaar?

door Job Hengeveld

24-04-2023

Bedrijven die een rechtszaak starten vanwege een – naar eigen zeggen - inbreuk op de handelsnaam hebben we wel eerder gezien, maar dat er wordt geprocedeerd na ruim 8 jaar komt niet vaak voor. Het bewijzen dat er juist nu sprake is van verwarringsgevaar, blijkt dan ook lastig.

Lees verder >>

Nieuw: Wet goed verhuurderschap

door Robert-Jan Baarspul

28-06-2023

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Wat betekent dit voor verhuurders?

Lees verder >>