VSO bij einde dienstverband

door Diana Simons

15-06-2023

Eiser heeft in de periode van februari 2019 tot en met november 2020 op basis van een arbeidsovereenkomst gewerkt bij Sumo, een Aziatisch restaurant, als kelner. Hij stelt dat Sumo geen aanbod voor vaste arbeidsomvang heeft gedaan en vordert €1.145,62 netto achterstallig loon over de periode van maart 2020 tot een met 4 november 2020.     Sumo verweert zich stellende dat er niet met terugwerkende kracht een beroep kan worden gedaan op genoemd artikel omdat partijen in mei 2020 een vaststellingsovereenkomst hebben gesloten waarin nieuwe afspraken zijn gemaakt over de arbeidsomvang die dienen te prevaleren. De vordering zal dan ook moeten worden afgewezen, aldus Sumo.

De rechter oordeelt als volgt. Blijkens de Memorie van Toelichting heeft de oproepkracht het recht om binnen 1 maand, nadat de arbeidsovereenkomst twaalf maanden heeft geduurd, een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te krijgen. Onbetwist staat vast dat Sumo een dergelijk aanbod niet heeft gedaan, waardoor eiser gedurende de periode waarin het aanbod niet is gedaan recht heeft op loon over de arbeidsomvang in de voorafgaande periode van twaalf maanden.

Ten aanzien van Sumo’s argument omtrent de vaststellingsovereenkomst, stelt de rechter het volgende. De stellingen, overlegde stukken en de verklaring van eiser maken voldoende aannemelijk dat eiser deze afspraken niet zou hebben gemaakt als hij wist dat hij het recht heeft om eerdergenoemd aanbod te krijgen. Sumo heeft eiser niet gewezen op dit recht waardoor eiser niet wist dat hij door het sluiten van de overeenkomst afstand deed van zijn rechten.

De rechter veroordeelt Sumo dan ook tot het betalen van €1.145,62, te vermeerderen met een wettelijke verhoging van 25%.

Rechtbank Amsterdam, 8 oktober 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:5723.

 

Andere artikelen uit deze categorie:

Digital Services Act: EU regelgeving van start

door Donna Bakker

01-09-2023

Op 25 augustus 2023 zijn de strengste regels van de Digital Services Act in werking getreden. De negentien grootste online platforms en zoekmachines moeten nu aan een groot aantal regels voldoen.

Lees verder >>

Contractenrecht: Ontbinding, tenzij....

door Robert-Jan Baarspul

26-09-2023

 

In een recent arrest heeft de Hoge Raad nader verduidelijkt onder welke omstandigheden je een overeenkomst wel kunt ontbinden en wanneer niet. Oftwel: de "tenzij-bepaling" nader uitgelegd.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: uitbreiding informatieplicht werkgever

door Diana Simons

12-07-2023

Je hebt als werkgever de plicht om informatie te verstrekken aan de werknemer over de van toepassing zijnde arbeidsvoorwaarden. Deze informatieplicht is per 1 augustus 2022 uitgebreid met de inwerkingtreding van de Wet transparante arbeidsvoorwaarden.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: opleidingskosten

door Diana Simons

12-07-2023

De kosten voor verplichte scholing van een werknemer komen voor rekening van de werkgever. De werkgever kan deze kosten niet meer verhalen op de werknemer.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: boetebeding in arbeidsovereenkomst

door Diana Simons

11-07-2023

Mag jouw baas boetes opleggen?

Lees verder >>

Discriminatie vanwege leeftijd: wat kun je doen?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je denkt dat je wordt gediscrimineerd vanwege je leeftijd, kun je naar het College voor de Rechten van de Mens stappen.

Lees verder >>

Arbeidsrecht: Heeft het zin om je concurrentiebeding aan te vechten?

door Diana Simons

12-07-2023

Als je van baan wilt wisselen kun je last krijgen van het concurrentiebeding. Het aanvechten ervan biedt in veel gevallen uitkomst.

Lees verder >>

ICT Recht: gaat ChatGPT de advocaat vervangen?

door Job Hengeveld

25-06-2023

Voorlopig lijkt het er niet op.

Lees verder >>

Rechtspraak: Gek van Software!

door Job Hengeveld

23-06-2023

Het is bij ICT-contracten dikwijls een onderwerp van discussie: is er bij softwareontwikkeling nu sprake van een inspanningsverplichting of een resultaatsverplichting?

Lees verder >>

Vernieuwing octrooisysteem

door Job Hengeveld

3-6-2023

Nederland heeft zich te allen tijde actief ingezet voor de herziening van het Europees octrooisysteem. Dit is per 1 juni 2023 dan ook daadwerkelijk gerealiseerd en is het Europees octrooisysteem vernieuwd.

Lees verder >>

Verwarring handelsnamen na 9 jaar?

door Job Hengeveld

24-04-2023

Bedrijven die een rechtszaak starten vanwege een – naar eigen zeggen - inbreuk op de handelsnaam hebben we wel eerder gezien, maar dat er wordt geprocedeerd na ruim 8 jaar komt niet vaak voor. Het bewijzen dat er juist nu sprake is van verwarringsgevaar, blijkt dan ook lastig.

Lees verder >>

Nieuw: Wet goed verhuurderschap

door Robert-Jan Baarspul

28-06-2023

Per 1 juli 2023 treedt de nieuwe Wet goed verhuurderschap (Wgv) in werking. Wat betekent dit voor verhuurders?

Lees verder >>