bouw en vastgoed

Zoals algemeen bekend is zijn bouwprojecten ingewikkelde processen waarbij veel komt kijken. Niet alleen zijn er mensen vanuit verschillende disciplines bij een bouwproject betrokken – opdrachtgevers, aannemers, architecten en overheid – ook zijn er vaak onzekerheden en zijn de kosten veelal hoog.

De complexiteit van bouwprocessen vertaalt zich ook in juridische zin. Diverse partijen zullen civielrechtelijke afspraken moeten maken en moeten daarbij ook nog rekening houden met publiekrechtelijke regelgeving. Om te weten waar u aan toe bent is het vragen van deskundig juridisch advies van groot belang.

advocaat: Robert-jan Baarspul