arbeidsrecht

Arbeidsrecht is één van de grootste en meest “levende” rechtsgebieden in de Nederlandse rechtspraktijk. Immers, of u nu werkgever of werknemer bent, u heeft altijd met dit rechtsgebied te maken.

Hoewel de rechtspositie van werkgevers en werknemers in de dagelijkse gang van zaken misschien niet zo op de voorgrond treedt, wordt dit anders op het moment dat er moet worden gereorganiseerd, een fusie ophanden is of er ingekrompen moet worden. Ook als werkgever en werknemer op wat voor reden dan ook “niet meer door één deur” kunnen, zullen alle partijen zich afvragen wat hun juridische positie is. Ondersteuning van een ervaren advocaat is dan onmisbaar.

advocaten: Diana Simons, Robert-jan Baarspul, Joan Du Bois